De oudervereniging van onze school heeft een ondersteunende rol bij het organiseren van activiteiten. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld van ouders en een vertegenwoordiger van het team. De werkgroep doet een voorstel, waarna het team besluit.
Alle ouders van school worden verzocht de jaarlijkse ouderbijdrage te leveren. Deze bedraagt momenteel € 18,- en is niet verplicht, maar het zal duidelijk zijn dat zonder die bijdragen er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Tijdens de jaarvergadering -meestal in september- kiezen de leden (ouders) uit hun midden de bestuursleden. De bestuursleden bepalen onderling wie voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn.

Notulen ALV 2015.pdf

De  samenstelling en taakverdeling van het bestuur is als volgt, met tussen haakjes het moment van aantreden.
 
Voorzitster   Penningmeester  
Mirella Dekkers (09-2014) Angelique Janssen ( 09-2012)
Kastanjelaan 21   Eikenlaan 12    
4744 CJ Bosschenhoofd   4744 CK Bosschenhoofd  
06-15478678   0165-311234  06-30655005
mlooymans@live.nl   arjjanssen@ziggo.nl  
           
Secretaresse   Oudervertegenwoordiger vanuit MR
Jolanda Verkooijen (09-2012)   Niels Verkooijen    
Breugelhof 16   Breugelhof 16  
4744 RV Bosschenhoofd   4744 RV Bosschenhoofd  
0165-310626  06-12773809   0165-310626    
jolnie@zonnet.nl   jolnie@zonnet.nl  
           
Heidi Sprangers-Matthijsse (09-2013)   Andra Timmermans
Hendrikstraat 11   Hoenderparkdreef 30    
4744 BK Bosschenhoofd    4744 RD Bosschenhoofd  
0165-631032/06-13640120  
  0165-311865/06-13828127
heidimatthijsse@hotmail.com   andratimmermans@icloud.com
           
Karin de Rooij-Christianen (09-2010) Miriam Pietjouw (09-2011)
Esdoornlaan 6   Breugelhof 25    
4744 BT Bosschenhoofd   4744 RV Bosschenhoofd  
06-20662260   0165-856366    
karin25@home.nl   mpietjouw@hotmail.com  
           
Conny Schipperen (09-2013)   Nicole Zagers  (09-2013)  
Marijkestraat 8   Willeke Joostenstraat 15 a
4744 AV Bosschenhoofd   4744 BL Bosschenhoofd  
0165-324749   0165-313196    
schipmx@gmail.com   nicolezagers@hotmail.com
           
Tamara Hopstaken (09-2015)  
  Anje Linkels (09-2015)  
Seppedreef 1a   Amailalaantje 10  
4744 BV Bosschenhoofd   4744 BW Bosschenhoofd  
0165-313840   06-20078030    
tamarahopstaken@gmail.com   anjelinkels@hotmail.com