Het Kwaliteitsforum is een groep ouders die met de directeur in gesprek gaat over onderwerpen die de kwaliteit van de school bepalen. Daarbij worden kaarten gebruikt, waarop de school gegevens invult betreffende o.a. schoolontwikkeling, aantal leerlingen, prestaties en veiligheid. Het forum bekijkt deze gegevens en de analyse daarvan door de directeur kritisch. Gezamenlijk worden verbetersuggesties geformuleerd en verwachtingen uitgesproken. De directeur doet toezeggingen. In het schooljaar 2019-2020 bestaat het forum uit de volgende personen:
  • Patrick Pietjouw, vader van Bram en Anouk
  • Erik van Sluijs, vader van Jente en Bieke
  • Marloes van Bon, moeder van Faber, Ebel en Rhodé
  • Tom Pellis, vader van Olle en To