Mgr. Hopmanshof 2
4744 BX Bosschenhoofd
0165-312756
j.vandelindeloof@borgesius.net
Brede school

De meeste kinderen komen als 2-jarige in de peutergroep binnen. De leidsters en vrijwilligsters vangen gedurende 2 of meer ochtenden de peuters op. Als het kind 4 jaar is geworden, vindt overgang plaats naar groep 1 van de basisschool. De leidsters en de leerkracht(en) van de kleutergroep(en) overleggen regelmatig over wat het kind nodig heeft om zich prettig te voelen en verder te ontwikkelen.

De school biedt kinderen vanaf groep 1 gelegenheid op school te lunchen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er naschoolse opvang van 15.30-18.00 uur.
De school streeft samenwerking na met andere gebruikers van de multifunctionele accommodatie (o.a. het ouderensteunpunt) en met lokale groepen en verenigingen. Zo wordt het leerplein met podium beschikbaar gesteld voor samenkomsten en toneel- en muziekvoorstellingen.

Kinderen kunnen enkele keren per jaar inschrijven voor een verlengde schooldag, waarin gedurende 8 bijeenkomsten culturele, creatieve of sportieve activiteiten worden aangeboden.

Ons onderwijs

We bieden kinderen zoveel mogelijk een passend aanbod, afgestemd op hun mogelijkheden. In de hoofdvakken wordt gewerkt met de 3 stromen aanpak, waarbij naast de middengroep een aantal kinderen na een korte instructie snel zelfstandig aan de slag gaat en een andere groep langer instructie krijgt. We volgen de kinderen vanaf hun binnenkomst en doen geregeld aanpassingen in onze aanpak. Leerkrachten krijgen daarbij ondersteuning van de intern begeleider. Extra hulp gebeurt zo veel mogelijk in de groep. De leerkracht speelt een centrale rol en is altijd eerste aanspreekpunt voor ouders.
We zien ouders als belangrijke partners in de opvoeding. Op veel manieren worden ze betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering van activiteiten.