Wat is de Oudervereniging?

De oudervereniging van onze school heeft een ondersteunende rol bij het organiseren van activiteiten. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld van ouders en een vertegenwoordiger van het team. De werkgroep doet een voorstel, waarna het team besluit.
Alle ouders van school worden verzocht de jaarlijkse ouderbijdrage te leveren. Deze bedraagt momenteel € 18,- en is niet verplicht, maar het zal duidelijk zijn dat zonder die bijdragen er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Tijdens de jaarvergadering, meestal in september, kiezen de leden (ouders) uit hun midden de bestuursleden. De bestuursleden bepalen onderling wie voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn.De  samenstelling en taakverdeling van het bestuur is als volgt, met tussen haakjes het moment van aantreden.

Voorzitster:                                     Mirella Dekkers 
Penningmeester:                             Andra Timmermans
Secretaresse:                                  Anje Linkels
Oudervertegenwoordiger vanuit MR: Niels Verkooijen
Jolanda Verkooijen
Heidi Sprangers-Matthijsse
Karin de Rooij-Christianen
Conny Schipperen
Tamara Hopstaken
Nicole Zagers
Miriam Pietjouw
Laura Linkels
Wieteke Ratgers
Sabine Baarda
Tirza van Boeckholtz