Welkom op de website van basisschool 't Bossche Hart

Basisschool 't Bossche Hart is sinds 9 mei 2011 gehuisvest in een nieuw gebouw, waarin ook ruimte is voor een peutergroep, een naschoolse opvang en een kinderdagverblijf. We zijn de enige school in de dorpskern Bosschenhoofd en willen een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen en zich samen met anderen kunnen ontwikkelen. 't Bossche Hart valt onder de Borgesiusstichting die haar kantoor heeft in Oudenbosch. 

SCHOLEN EN OPVANG DICHT!

Beste ouders, verzorgers,

Gezondheid gaat boven onderwijs. Vandaar dat wij verbaasd waren na de persconferentie van afgelopen donderdag dat de scholen open bleven. Vandaag hebben wij met Hummelbosch en 't Toverbosch een bijeenkomst gehouden, waarin wij besloten hebben dat het in het belang van ieders gezondheid onverantwoord is om open te blijven. Tijdens onze bijeenkomst werd het besluit bekend gemaakt dat alle scholen en organisaties voor kinderopvang alsnog sluiten.

't Bossche Hart is dus gesloten vanaf morgen, voorlopig tot 6 april. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan we niet uit de weg. In de bijlage treft u een brief van het College van Bestuur van de Borgesiusstichting. Hierin wordt o.a. aangegeven dat voor ouders die beiden in de vitale sectoren werken opvang geregeld zal worden. Als uw kind koorts heeft, of verkouden is, is opvang uiteraard niet mogelijk. Als u gebruik wilt maken van deze opvang verzoeken wij u dit via het ouderportaal aan de directie door te geven.

De eerste dag van de sluiting, maandag 16 maart, gaan we gebruiken om met het team het hoognodige te regelen. Er zullen werkboekjes gemaakt worden voor de kinderen, zodat er thuis gewerkt kan worden. De werkboekjes kunnen dinsdag door de ouders afgehaald worden op school. Dit kan vanaf 8.00 uur 's morgens tot 's middags 15.00 uur. Als het voor u niet mogelijk is om tussen deze tijden langs te komen, kunnen de spullen wellicht worden meegenomen door andere ouders.
Wij hopen dat het virus snel onder controle is en de maatregelen slechts voor korte tijd nodig zijn, zodat we het normale schoolleven weer kunnen oppakken. Wij houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet,
BS 't Bossche Hart, Hummelbosch en 't Toverbosch

Bijlage: brief van College van Bestuur