Kalender Kinderopvang 't Toverbosch

Onze visie op onderwijs

Missie
Op Basisschool 't Bossche Hart leren en ontwikkelen kinderen zich tot gelukkige, zelfbewuste en 
proactieve (wereld)burgers, die zich in de maatschappij niet alleen staande kunnen houden, maar hier 
ook op hun eigen unieke wijze een positieve en waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. 

Visie
Dit doen wij door de kinderen kennis, vaardigheden en houdingen, zoals executieve vaardigheden aan 
te bieden en aan te leren, die zij hiervoor nodig hebben. 
Het team leidt het leerproces en richt het onderwijs hiervoor zo efficiënt mogelijk in. 
We evalueren samen met de kinderen en betrokkenen het aanbod, het proces en de opbrengsten om 
ons handelen en het leerproces continu te blijven verbeteren. 
Het team en de kinderen maken gebruik van eigentijdse methoden en (ICT-)middelen, die naast het 
zelfstandig verwerven en verwerken ook gebruik maken van het samenwerken en samen leren. 
We bieden de kennis aan door expliciete directe instructie toe te passen op de basisvakken. Andere 
vakgebieden worden in samenhang en thematisch aangeboden, waarbij naast kennis tevens 
vaardigheden en houdingen centraal staan. 
Het team houdt de vakkennis en ontwikkelingen op onderwijskundig, didactisch en pedagogisch 
gebied bij en gebruikt deze voor het verbeteren van de onderwijspraktijk.