Wat doet de Oudervereniging?

De oudervereniging van onze school heeft een ondersteunende rol bij het organiseren van activiteiten. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld van ouders en een vertegenwoordiger van het team. De werkgroep doet een voorstel, waarna het team besluit. 
Alle ouders van school worden verzocht de jaarlijkse ouderbijdrage te leveren. Deze bedraagt momenteel € 18,- en is niet verplicht, maar het zal duidelijk zijn dat zonder die bijdragen er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
Tijdens de jaarvergadering, meestal in september, kiezen de leden (ouders) uit hun midden de bestuursleden. De bestuursleden bepalen onderling wie voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn. 
 
De  samenstelling en taakverdeling van het bestuur is als volgt: 
 
Voorzitster:                                       Mirella Dekkers  
Penningmeester:                           Andra Timmermans 
Secretaresse:                                  Anje Linkels
 
Oudervertegenwoordiger vanuit MR:  
Niels Verkooijen 
Jolanda Verkooijen 
Heidi Sprangers-Matthijsse 
Karin de Rooij-Christianen 
Conny Schipperen 
Tamara Hopstaken 
Nicole Zagers 
Miriam Pietjouw 
Laura Linkels 
Wieteke Ratgers 
Sabine Baarda 
Tirza van Boeckholtz