Kalender Kinderopvang 't Toverbosch

Wat doet de Oudervereniging?

De oudervereniging van onze school heeft een ondersteunende rol bij het organiseren van activiteiten. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld van ouders en een vertegenwoordiger van het team. De werkgroep doet een voorstel, waarna het team besluit. 
Alle ouders van school worden verzocht de jaarlijkse ouderbijdrage te leveren. Deze bedraagt momenteel € 18,- en is niet verplicht, maar het zal duidelijk zijn dat zonder die bijdragen er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
Tijdens de jaarvergadering, meestal in september, kiezen de leden (ouders) uit hun midden de bestuursleden. De bestuursleden bepalen onderling wie voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn. 
 
De  samenstelling en taakverdeling van het bestuur is als volgt: 
 
Voorzitster:                                        Tirza van Boekholtz
Penningmeester:                    Andra Timmermans 
Secretaresse:                                  Laura Linkels
 
Oudervertegenwoordiging:
Tirza van Boekholtz
Andra Timmermans
Laura Linkels
Patricia Laseroms
Priscilla de Rooij
Ingrid Lauwerijssen
Denise Heeren
Sanne Broos
Nicole Rietbroek
Marissa van de Riet
Melanie Jaspers